Văn bản pháp quy
Từ khóa:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Có tổng số 1323 văn bản pháp quy
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2234/QĐ-BTNMT29/03/2017Điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2 3086/QĐ-BTNMT30/12/2016Về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3 3100/QĐ-BTNMT30/12/2016Về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017
4 2378/QĐ-BTTTT30/12/2016Công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
5 3110/QĐ-BTNMT30/12/2016V/v Công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành TN&MT năm 2016
6 3058/QĐ-BTNMT29/12/2016Phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT năm 2017
7 3058/QĐ-BTNMT29/12/2016Phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT năm 2017
8 3024/QĐ-BTNMT 28/12/2016Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020
9 3023/QĐ-BTNMT28/12/2016Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017
10 2978/QĐ-BTNMT26/12/2016Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
11 2976/QĐ-BTNMT23/12/2016V/v Phê duyệt Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường từ hạng III lên hạng II năm 2016
12 41/2016/TT-BTNMT 21/12/2016Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn và nguy hiểm
13 40/2016/TT-BTNMT 19/12/2016Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
14 39/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn
15 3279/QĐ-BTNMT16/12/2016Phê duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh kế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020
16 1585/QĐ-BTNMT16/12/2016điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
17 36/2016/TT-BTNMT 08/12/2016Ban hành Định mức kinh tế - Kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
18 31/2016/TT-BTTTT 08/12/2016Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W- CDMA FDD và LTE"
19 24/2016/TT-BTTTT 15/11/2016Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
20 34/2016/TT-BTNMT 10/11/2016Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành TN&MT