Trao đổi trực tuyến
Hỏi về MapTrans3.0
Gửi vào ngày 23/12/2008 bởi nhatnn

Phần mềm MapTran chuyển đổi bản đồ từ HN72-VN2000 rất hiệu quả. Nhưng mình muốn chuyển đổi múi ( cùng hệ toạ độ VN2000), nếu BD từ map thì mình làm được. Nhưng BD mình đang ở micro, nếu chuyển sang Map thì bị lỗi font. Bạn nào có phương pháp gì thì giúp mình với.

Xin cám ơn.


Gửi vào ngày 23/12/2008 bởi tannn

Bạn sử dụng MGE để chuyển đổi cho định dạng *.dgn.
1. Vào MGE coordinate System Operation để:
- Khai báo Primary, Secondary Coordinate system: File-->Coordinate system--->Primary/Secondary
- Khai báo mô hình chuyển đổi Datum transformation: File--->Datum transformation--> Molodensky
2. Vào MGE Project Manager để tiến hành chuyển đổi: Convert--> Map convert