CSDL tích hợp TNMT
Tỷ lệ 1:1.000.000
Bản đồ trực tuyến:  Xem bản đồ trong trang này

Bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1:1.000.000 bao gồm các nhóm lớp thông tin sau:


1. Nhóm lớp Cơ sở toán học
2. Nhóm lớp Thủy văn
3. Nhóm lớp Địa hình
4. Nhóm lớp Giao thông
5. Nhóm lớp Dân cư
6. Nhóm lớp Ranh giới
7. Nhóm lớp Thực vật

Bản đồ nền tỷ lệ 1:1.000.000 đã được biên tập, tích hợp các thông tin chi tiết đến từng lớp thông tin, như là: thông tin địa danh (tên địa danh, đình, chùa, di tích lich sử,...); thông tin về giao thông (đường Quốc lộ, đường tỉnh lộ, cầu, ga, sân bay,...).