Chương trình, dự án
Từ khóa:
Lĩnh vực:
Tình trạng:
Loại:
23 dự án
STT Tên Loại Tình trạng Tải về
1 Dự án “Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường”Dự án sự nghiệpĐã hoàn thành
2 Dự án Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng hệ thống ứng dụng và thiết lập cơ sở dữ liệu trong ngành tài nguyên và môi trườngDự án sự nghiệpĐã hoàn thành
3 Xây dựng quy chế hướng dẫn kiểm tra và nghiệm thu công trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tinDự án sự nghiệpĐã hoàn thành
4 Dự án Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thư điện tử ngành tài nguyên và môi trườngDự án sự nghiệpĐã hoàn thành
5 Dự án Xây dựng quy chế và đơn giá cung cấp, khai thác thông tin, dữ liệu CSDL Quốc gia về TNMTDự án sự nghiệpĐã hoàn thành
6 Dự án “Xây dựng quy chế thu thập, cập nhật, cung cấp, khai thác và bảo trì cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường”Dự án sự nghiệpĐã hoàn thành
7 Dự án “Tính đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường”;Dự án sự nghiệpĐã hoàn thành
8 Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo, thống kê tổng hợp công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường”Dự án sự nghiệpĐã hoàn thành
9 Dự án “Xây dựng hệ thống bản đồ trực tuyến tương quan với số liệu tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường”; Dự án sự nghiệpĐã hoàn thành
10 Dự án “Xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu công trình công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường”Dự án sự nghiệpĐã hoàn thành
11 Dự án “Xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường”Dự án sự nghiệpĐã hoàn thành
12 Dự án Xây dựng thư viện điện tử tài nguyên và môi trườngDự án sự nghiệpĐã hoàn thành
13 Dự án Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt NamDự án sự nghiệpĐã hoàn thành
14 Dự án “Xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường”;Dự án sự nghiệpĐã hoàn thành
15 Xây dựng cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trườngDự án sự nghiệpĐã hoàn thành
16 DA Xây dựng hệ thống thông tin quản lý Thanh tra, khiếu nại, tố cáo ngành TNMTDự án sự nghiệpĐã hoàn thành
17 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức viên chức ngành TNMTDự án sự nghiệpĐã hoàn thành
18 Dự án “Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến phục vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường”Dự án sự nghiệpĐang thực hiện
19 Xây dựng hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường trên môi trường mạngDự án sự nghiệpĐang thực hiện
20 Phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong ngành tài nguyên và môi trườngDự án sự nghiệpĐang thực hiện