Nội dung văn bản

Số hiệu 2466/QĐ-BTNMT
Trích yếu nội dung Ban hành định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 23/09/2015
Ngày có hiệu lực 23/09/2015
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản liên quan khác
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Thái Lai
Văn bản liên quan
Tải văn bản

Chi tiết văn bản
 
 
 

Tìm kiếm