Cơ sở dữ liệu Tài nguyên môi trường

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tiếp và làm việc với Tập đoàn Freeport-McMoRan, Hoa Kỳ

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tiếp và làm việc với Tập đoàn Freeport-McMoRan, Hoa Kỳ
Sáng ngày 04/7, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Freeport-McMoRan và Tổng giám đốc Công ty Triple Plate Junction Limited. Tham dự buổi tiếp có đại diện...

  Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

  Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành
  87/QĐ-CNTT Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu 20/05/2019
  32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 26/12/2018
  3877/QĐ-BTNMT Phê duyệt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2019 của Bộ TN&MT 25/12/2018
  3873/QĐ-BTNMT Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017 25/12/2018
  12421/VPCP-KSTT V/v thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 21/12/2018
  3816/QĐ-BTNMT Phê duyệt điều chỉnh Dự án "Xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước và công tác chỉ đạo điều hành" 20/12/2018
  3793/QĐ-BTNMT Thành lập Hội đồng thẩm định đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường lĩnh vực đất đai 17/12/2018
  3779/QĐ-BTNMT Thành lập Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét từ Dự án nạo vét vùng nước phía ngoài cảng Hải đoàn 32/BTL Vùng Cảnh sát biển 3 năm 2018 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 17/12/2018
  3638/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục BVMT Miền Bắc trực thuộc Tổng cục Môi trường 04/12/2018
  3636/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ môi trường Miền Trung và Tây Nguyên trực thuộc Tổng cục Môi trường 04/12/2018

  Sản phẩm khoa học công nghệ

  Mã số Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm Cơ quan chủ quản
  Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp điện thoại internet (VoIP) mã nguồn mở để cung cấp khả năng truyền thông tiên tiến và thúc đẩy năng suất hiệu quả công việc Nguyễn Huyền Quang Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
  CNTT08 Nghiên cứu Mô hình hướng dịch vụ SOA (Service Oriented Achitechture) - ứng dụng làm nền tảng giải pháp Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường Dương Ngô Công Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
  CNTT06 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ HTML5 trong việc xây dựng bản đồ trực tuyến Phạm Minh Trường Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường