​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
Đăng bởi
Ngày 11/03/2019
Ngày 22/02/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 451a/BTTTT-KHTC về việc thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 Xem chi tiết...
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Đăng bởi
Ngày 26/12/2018
Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1497/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Chiến lược) trên các loại hình thông tin: báo chí, xuất bản, thông tin công cộng trên in-tơ-nét, thông tin cơ sở. Xem chi tiết...
Cắt giảm các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử và Internet
Đăng bởi
Ngày 15/03/2018
Ngày 1/3/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Xem chi tiết...
Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 15/06/2017
​Quy chế này vừa được Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký ban hành tại Quyết định số 2019/QĐ-BTNMT, ngày 1/9/2016. Xem chi tiết...
Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số
Đăng bởi
Ngày 15/06/2017
​Cùng với việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; ngày 01/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định 2018/QĐ-BTNMT). Xem chi tiết...
Bộ TN&MT: Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
Đăng bởi Nguyễn Cường - ảnh: Hoàng Minh
Ngày 14/06/2017
​Ngày 20/10, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TN&MT. Tới dự và chủ trì có Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn Bộ. Xem chi tiết...
Bộ TN&MT: Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước
Đăng bởi Nguyễn Cường
Ngày 14/06/2017
​Ngày 8/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã triển khai cuộc họp báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tại Bộ TN&MT và phương hướng thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tại Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. Tới dự và chủ trì có Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cùng đại diện lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ Xem chi tiết...
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi CTTĐT
Ngày 14/06/2017
​Chiều ngày 7/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã có buổi làm việc với Cục Công nghệ thông tin về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự có Thứ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT. Xem chi tiết...
Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành.
Đăng bởi
Ngày 22/04/2017
​Chiều ngày 04/07/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khai giảng khóa tập huấn và triển khai thực hiện hệ thống xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Tham gia lớp tập huấn có Lãnh đạo Cục, Phòng HTTT, TT CNPM & GIS; các cán bộ liên quan; các cán bộ làm công tác văn thư của các đơn vị thuộc Bộ. Xem chi tiết...
Ứng dụng công nghệ phát hiện và xử lý vi phạm môi trường
Đăng bởi PV
Ngày 22/04/2017
​Một người dân thành phố Hồ Chí Minh vừa hiến kế cho lãnh đạo thành phố ứng dụng công nghệ để phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm trong bảo vệ môi trường. Xem chi tiết...

​​
 
 ​