​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Ra mắt ứng dụng họp trực tuyến đầu tiên do Việt Nam phát triển
Đăng bởi
Ngày 27/05/2020
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã thực hiện cuộc họp trực tuyến đầu tiên qua nền tảng này. Xem chi tiết...
Bộ TNMT: Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Đăng bởi
Ngày 24/05/2020
Ngày 19/05/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1123/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Xem chi tiết...
Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Đăng bởi
Ngày 18/03/2020
Ngày 16/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1348/BTNMT-TĐKTTT gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020. Xem chi tiết...
Tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020
Đăng bởi
Ngày 18/03/2020
Ngày 06/03/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1161/BTNMT-TĐKTTT về việc tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Xem chi tiết...
Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 04/02/2020
Ngày 21/1/2020 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 01/QĐ-CNTT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Xem chi tiết...
Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 04/02/2020
Ngày 21/1/2020 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 02/QĐ-CNTT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Xem chi tiết...
Bình chọn sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019
Đăng bởi
Ngày 25/12/2019
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 6810/BTNMT-TĐKTTT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyên truyền hoạt động tham vấn cộng đồng bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019. Xem chi tiết...
Thông tư: Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Đăng bởi
Ngày 25/12/2019
Ngày 18 tháng 12 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 20/2019/TT-BTNMT về việc Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết...
Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2019
Đăng bởi
Ngày 25/12/2019
Trong hai ngày (11 và 12/10/2019) tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường toàn ngành. Xem chi tiết...
Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội IV Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 25/12/2019
Ngày 20/11, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội diễn Văn nghệ chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IV Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng Lê Công Thành đã tham dự và trao giải cho các Công đoàn có các tiết mục xuất sắc tại Hội diễn. Xem chi tiết...
Hội thảo khoa học: Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và môi trường chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4
Đăng bởi
Ngày 25/12/2019
Sáng 12/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Hội thảo nhằm quán triệt thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xem chi tiết...
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, phiên bản 2.0
Đăng bởi
Ngày 25/12/2019
Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 3196/QĐ-BTNTM, ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, phiên bản 2.0. Xem chi tiết...
Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Đăng bởi
Ngày 25/12/2019
Ngày 5/12/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết...
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020
Đăng bởi
Ngày 25/12/2019
Ngày 19/12, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Hội nghị vinh dự được Thứ trưởng Trần Quý Kiên tới dự và phát biểu chỉ đạo. Xem chi tiết...
Thông báo: Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam
Đăng bởi
Ngày 22/10/2019
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019. Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-ƯDCNTT ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam; Xem chi tiết...


​​
 
 ​