Dự án đầu tư đã hoàn tất

Tên dự án : Phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong ngành tài nguyên và môi trường

1. Chủ đầu tư: Bộ Tài nguyên và Môi trường

2. Cơ quan chủ quản:

3. Loại hình tài trợ:

4. Địa điểm:

5. Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin

6. Loại dự án: Dự án sự nghiệp

7. Thời gian thực hiện: 24.00 (tháng)

8. Kinh phí: 6400.00 (triệu đồng)

9. Cơ sở pháp lý:

10. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

 
 

Tìm kiếm