Nội dung đề tài

CNTT02
Tiêu đề Xây dựng cổng dịch vụ thông tin tài nguyên và môi trường
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Đức Dũng
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12.00 (tháng)
Cơ quan chủ quản Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm