Nội dung đề tài

TNMT.08.08
Tiêu đề Nghiên cứu giải pháp cung cấp thông tin hồ sơ địa chính và quy hoạch sử dụng đất trên thiết bị di động phục vụ kinh tế
Chủ nhiệm đề tài Lê Thành Nhân
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 24 (tháng)
Cơ quan chủ quản Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm