Nội dung đề tài

CNTT05
Tiêu đề Nghiên cứu, xây dựng sổ tay điện tử hỗ trợ nghiệp vụ đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Anh Trung
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12.00 (tháng)
Cơ quan chủ quản Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
Trạng thái Chưa thực hiện
Tóm tắt
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm