Nội dung đề tài

CNTT04
Tiêu đề Nghiên cứu quy trình và giải pháp lưu trữ thông tin, dữ liệu số trong ngành tài nguyên và môi trường
Chủ nhiệm đề tài Ths Vũ Long
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12.00 (tháng)
Cơ quan chủ quản Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm