Nội dung đề tài

TNMT.08.26
Tiêu đề Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Ngọc Vũ
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 24.00 (tháng)
Cơ quan chủ quản Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm