Nội dung đề tài

TNMT.08.25
Tiêu đề Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ICT-index trong ngành Tài nguyên và Môi trường
Chủ nhiệm đề tài Trần Trung Hùng
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 24.00 (tháng)
Cơ quan chủ quản Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm