Nội dung đề tài

TNMT.08.24
Tiêu đề Nghiên cứu giải pháp công nghệ ứng dụng cho quản lý và khai thác thông tin, dữ liệu đất đai trên nền điện toán đám mây
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Bảo Trung
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 18.00 (tháng)
Cơ quan chủ quản Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm