Nội dung đề tài

TNMT.08.09
Tiêu đề Nghiên cứu hạ tầng ảo hóa và công nghệ điện toán đám mây riêng, cung cấp hạ tầng CNTT trong ngành TNMT
Chủ nhiệm đề tài Trần Văn Đoài
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 24 (tháng)
Cơ quan chủ quản Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm