Nội dung đề tài

CNTT07
Tiêu đề Nghiên cứu, xây dựng quy trình vận hành, bảo trì trung tâm dữ liệu và dịch vụ công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường đặt tại Cục Công nghệ thông tin
Chủ nhiệm đề tài Trần Văn Trung
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12.00 (tháng)
Cơ quan chủ quản Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm