Nội dung đề tài

CNTT03
Tiêu đề Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tìm kiếm của Google search trên hệ thống thông tin đang triển khai tại Cục Công nghệ thông tin
Chủ nhiệm đề tài Đinh Hải Dương
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12.00 (tháng)
Cơ quan chủ quản Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm