Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Loại tài liệu Tài liệu tham khảo
Mô tả

Tệp đính kèm 00.Lap du an.zip 01.Ke hoach trien khai.zip 02.Quy trinh ISO.9001.2015_V1.2.zip 03.QD.Ban hanh HTVB ISO_v1.3_Signed.pdf 05.QD.Cong bo He thong ISO 9001-2015_v1.3_Signed.pdf Ban cong bo ISO.PDF