Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xem cỡ chữ

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, căn cứ Chương trình công tác năm 2021, trong 2 ngày (27 và 28/3) Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết theo hình thức trực tuyến tại 33 điểm cầu (kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc) đến toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT).

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TNMT Lê Công Thành phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TNMT Lê Công Thành cho biết, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm mục đích giúp toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thông qua những chuyên đề với nội dung cốt lõi, cung cấp những nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, qua đó để tuyên truyền sâu rộng trong toàn cơ quan, đơn vị, tổ chức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh: “Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ trước mắt mà cho cả nhiệm kỳ, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025, cả về mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Do đó, tôi yêu cầu các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung thời gian tiếp thu, nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn để hoàn thành tốt đẹp chương trình kế hoạch học tập theo yêu cầu”.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 và 28/3) với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu ở các cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 33 điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Sau hội nghị này, các cấp ủy trong toàn Đảng sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Nguồn: Dinte
 

 

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm