Thông báo: Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-CNTT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 06 viên chức

- Kiểm định viên công nghệ thông tin (Mã số:  V05.02.07): 02 chỉ tiêu

- Kiểm định cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường  (Mã số: V.06.01.02 ): 02 chỉ tiêu

- Kế hoạch  ( Mã số: 01.003): 01 chỉ tiêu

- Văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ ( Mã số: 01.003): 01 chỉ tiêu

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

2.1. Điều kiện

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển ghi đầy đủ, rõ ràng, trung thực các thông tin cá nhân của người dự tuyển (theo mẫu quy định);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin.

- Những người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, ngoại ngữ, tin học và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin và quy định pháp luật hiện hành.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Tiêu chuẩn dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và các tiêu chuẩn cụ thể xem chi tiết tại đây

3. Nội dung và hình thức tuyển dụng

- Nội dung: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Hình thức: Xét tuyển

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu 01 (Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ);

4. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Thời gian, thời hạn nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 đến ngày 29 tháng 04 năm 2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 115 - Phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Kiểm đinh sản phẩm công nghệ thông tin, Điện thoại: 024.62542076 - 0989328727, số 28 đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nội dung ghi trên bì thư: Hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021.

Thông báo chi tiết xem tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm