Thông báo: Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Xem cỡ chữ

Căn cứ kết quả phỏng vấn của Hội đồng xét tuyển viên chức, Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin công bố kết quả xét tuyển xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; căn cứ kết quả phỏng vấn của Hội đồng xét tuyển viên chức, Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin công bố kết quả xét tuyển xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Chi tiết thông báo tại đây

Theo: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm