Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số phải "phá tan" tình trạng cát cứ thông tin

Xem cỡ chữ

Các thành viên Ban soạn thảo xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số đều cơ bản thống nhất quan điểm Nghị định này khi được ban hành ra phải phá tan được tình trạng cát cứ thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

Hôm nay, ngày 29/5, Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số đã tổ chức buổi họp lần 2 do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì.

Đề nghị của Bộ TT&TT về việc xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 18 ngày 13/3/2019. Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ đã giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định, trình Chính phủ trong tháng 9/2019.

Trong Nghị quyết mới của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử được ban hành ngày 7/3/2019, Chính phủ cũng đã xác định rõ, việc “xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu, các văn bản hướng dẫn, hoàn thành trong tháng 9/2019” là một trong những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Trong buổi họp lần 2 này, báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu, đại diện Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT cho biết, sau cuộc họp lần 1 của Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định vào ngày 15/5, Cục Tin học hóa đã tổ chức thêm 2 buổi họp Tổ biên tập vào các ngày 17/5 và 23/5 để thảo luận và thống nhất một số nội dung của dự thảo Nghị định như: vị trí của Nghị định, dữ liệu mở, phạm vi của Nghị định, các cơ sở dữ liệu (CSDL) trong cơ quan nhà nước, danh mục dữ liệu cần chia sẻ, phân loại dữ liệu, thỏa thuận chia sẻ dữ liệu, vấn đề thu thập, chất lượng và giá trị pháp lý…

Trên cơ sở ý kiến đã thống nhất của Tổ biên tập, Cục Tin học hóa đã hoàn thiện lại nội dung và cấu trúc dự thảo. Theo đó, dự thảo 1.3 của Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số gồm 6 chương. Bên cạnh các chương quy định chung, quy định việc tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành, còn có các chương quy định chi tiết về: Chia sẻ dữ liệu mặc định; Chia sẻ dữ liệu theo thỏa thuận; Điều phối, giải quyết vướng mắc về chia sẻ dữ liệu.

Trao đổi tại cuộc họp, ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ cho rằng, của Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số cần có 3 cấu phần quan trọng, đó là: nội dung chính sách về kết nối chia sẻ; các giải pháp kỹ thuật; và trách nhiệm của các bộ chủ quản những hệ thống thông tin cùng các bên liên quan về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Nhấn mạnh dữ liệu phải được tiếp cận theo hướng mới, phải coi đó là tài sản quốc gia, do đó cần quy định cụ thể phải được quản lý thế nào, kết nối, chia sẻ ra sao… , nếu không các bộ sẽ tiếp tục duy trì tình trạng cát cứ. “Mục đích đầu tiên của Nghị định này là phải phá tan được tình trạng cát cứ thông tin. Thứ hai là, phải tạo ra được hệ sinh thái cho kinh tế số phát triển. Và từ việc khắc phục tình trạng cát cứ thông tin, cần đảm bảo để thông tin luôn thông suốt phục vụ cho các nhiệm vụ quản lý”, ông Phan nêu quan điểm.

Nhận định vấn đề quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu là vấn đề mới, phức tạp, chuyên gia Nguyễn Thế Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ DTT cho rằng, việc bàn thảo về vấn đề này cũng đã là một bước tiến.

Đánh giá về phiên bản 1.3 dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu do Bộ TT&TT chủ trì xây dựng, ông Trung cho hay, có 2 bước tiến đã được thể hiện trong dự thảo Nghị định, trước hết đó là việc nhấn mạnh đến hình thức chia sẻ mặc định. “Đây là một tư tưởng quan trọng, bởi từ trước nay chúng ta mặc định là không chia sẻ, còn trong dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu đã có quy định phải chia sẻ và không được thu thập lại”, ông Trung nhận định.

Bước tiến nữa trong dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu, theo ông Trung, đó là đã đưa ra giải pháp kỹ thuật - hệ thống quản lý, chia sẻ dữ liệu dựa trên API, cho phép chia sẻ dữ liệu hoàn toàn trên máy, thay vì thực hiện theo hình thức các bên đăng ký bằng văn bản.

Phản biện ý kiến của một số thành viên Ban soạn thảo đề xuất sửa tên gọi Nghị định này chỉ là “Nghị định về kết nối, chia sẻ dữ liệu số” thay vì để “Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số” như hiện nay, chuyên gia Lê Quốc Hữu, Kiến trúc sư trưởng về Smart City, Tập đoàn Viettelcho rằng Nghị định này cần đặt ra vấn đề quản lý vì chia sẻ thông tin, dữ liệu còn phải đảm bảo vấn đề bảo mật, quyền riêng tư…; đặc biệt để phá vỡ tình trạng cát cứ dữ liệu thì rất cần có sự quản lý, giám sát dữ liệu một cách tập trung.

Trong kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết, về nguyên tắc việc triển khai xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số tuân thủ đề cương đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất mới, phức tạp và qua trao đổi, thảo luận giữa các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, cho thấy có nhiều vấn đề cần phải được điều chỉnh. “Tôi giao Tổ giúp việc cân đối Đề cương với những vấn đề đã được Ban soạn thảo, Tổ biên tập bàn bạc, thảo luận: nội dung nào bổ sung, sửa đổi hay bỏ cần có giải thích cặn kẽ để có sở cứ báo cáo, giải trình với Chính phủ”, Thứ trưởng yêu cầu.

Về nội dung của Nghị định, theo Thứ trưởng, cơ bản Nghị định sẽ giải quyết các vấn đề cụ thể nhưng cũng không thể chỉ bó hẹp trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể mà còn cần phải đề cập đến những vấn đề sau này chúng ta phải giải quyết để hướng tới xây dựng, phát triển kinh tế số. “Ban soạn thảo, Tổ biên tập cần cân nhắc liều lượng, những vấn đề nào quá mới, còn chưa rõ thì quy định mang tính mở. Những vấn đề cụ thể, giải quyết triệt để những tồn tại hiện nay như việc làm thế nào phải có sự bắt buộc chia sẻ dữ liệu, tránh tình trạng từ chối kết nối, chia sẻ thông tin thì chúng ta cần quy định rõ; các điều kiện về kỹ thuật, kinh tế, pháp luật phải được nêu rõ”, Thứ trưởng chỉ đạo.

 Liên quan đến vấn đề quản lý nhà nước, Thứ trưởng khẳng định, Nghị định cần thể hiện, nêu rõ trách nhiệm của những cơ quan chủ quản hệ thống thông tin và cũng như trách nhiệm của cơ quan mang tính điều phối, giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng dữ liệu, Thứ trưởng cho rằng Nghị định cần có những điều khoản thể hiện khung quy định quản lý chất lượng dữ liệu, không những để quản lý những CSDL đã xây dựng mà cả những CSDL khác sẽ xây dựng cũng phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu về chất lượng dữ liệu. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị làm rõ các điều kiện hạ tầng để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu trong Nghị định.

Nguồn (https://ictnews.vn)

 

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm