Hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ 2 năm 2018-2019

Xem cỡ chữ

Ngày 18 tháng 04 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản công văn số 1770/BTNMT-TĐKTTT chỉ đạo việc “hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019”

Theo đó, Bộ TN&MT giao Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường và các Tạp chí chuyên ngành tổ chức xét chọn tác phẩm báo chí phù hợp để đăng ký tham gia Giải báo chí trên.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác, đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, lãng phí” lần thứ nhất, được phát động vào ngày 4/01/2017 đã  thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí, nhân dân trong cả nước.

Qua thành công của Giải lần thứ nhất, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời khuyến khích người dân và các cơ quan báo chí phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Khuyến khích vai trò của báo chí, đồng thời ghi nhận, động viên, khen thưởng những nhà báo, cơ quan báo chí có các tác phẩm báo chí chất lượng tốt trong tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần nâng cao tính cách mạng, tính chiến đấu và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của đội ngũ người làm báo Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

I. PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI

1. Phạm vi tổ chức: Giải được tổ chức trong toàn quốc.

2. Thời gian tổ chức Giải: Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 15/8/2019

- Tổng kết và trao giải: Bắt đầu lúc 20 giờ, Ngày 15 tháng 8 năm 2019 và được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Đối tượng tham dự: Là công dân Việt Nam, là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí.

II. CHỦ ĐỀ, THỂ LOẠI VÀ NỘI DUNG GIẢI

1. Chủ đề: “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

2. Thể loại: Bao gồm các thể loại báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử.

3. Nội dung, yêu cầu: Tác phẩm tham dự Giải là các tác phẩm báo chí thể hiện những nội dung sau (Chi tiết được thể hiện trong Thể lệ Giải):

- Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”).

- Biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Phản ánh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch.

- Các loại hình báo chí tham dự Giải là: báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình).

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

1. Thời gian tiếp nhận bài: Từ ngày phát động đến ngày 21/6/2019 (tính theo dấu bưu điện).

2. Địa chỉ nhận tác phẩm:

- Tác phẩm báo chí dự thi có thể gửi qua các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo hoặc gửi trực tiếp tới Ban Tổ chức Giải.

- Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 024. 39287401 & 0985802555 (ông Vũ Đình Long, Phó Trưởng ban).

- Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam: Số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 024.38246530 & 097 262 8386 (ông Trần Bá Dung, Trưởng ban).

Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019. Tác phẩm cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email... của tác giả.

Lễ tổng kết và trao Giải sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 8/2019. Đây sẽ là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm