Xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển Chính phủ điện tử

Xem cỡ chữ

Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát và góp ý để sớm ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển Chính phủ điện tử, trên nguyên tắc tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, phấn đấu để Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn nằm trong tốp các Bộ, cơ quan ngang Bộ dẫn đầu về phát triển Chính phủ điện tử.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp

Chiều ngày 20/3, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi làm việc với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ để nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Báo cáo các kết quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Lê Phú Hà cho biết, Bộ đã ban hành nhiều văn bản hỗ trợ về việc xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử. Cụ thể, Bộ đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phiên bản 1.0). Hiện nay Cục đang phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng và hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Lê Phú Hà báo cáo tại cuộc họp

Bộ cũng đã đẩy mạnh thực hiện xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, có xác thực chữ ký số; hoàn thành việc triển khai thực hiện liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử phục vụ quản lý điều hành giữa Bộ và Văn phòng Chính phủ.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc dùng chung tại tất cả các đơn vị với 6.356 tài khoản người dùng; toàn bộ các văn bản và hồ sơ công việc (không mật) được xử lý qua mạng thông tin điện tử, bảo đảm kiểm soát tiến độ xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại mọi thời điểm, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức. Gần 70% văn bản, tài liệu (không mật) chính thức được trao đổi giữa các cơ quan thuộc trực thuộc Bộ hoàn toàn dưới dạng thông tin điện tử; 100% văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản cần phố biến được đưa lên mạng.

Hệ thống đã tích hợp, áp dụng chữ ký số, đã tích hợp chứng thư số cá nhân cho 2.218 cá nhân và 208 đơn vị, tổ chức thuộc Bộ. Các văn bản nội bộ trong Bộ cơ bản đã sử dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

Bộ cũng đã triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung tại bộ phận một cửa Văn phòng Bộ và các đơn vị quản lý chuyên ngành từ tháng 6 /2016. Đến nay Hệ thống đã kết nối, liên thông với Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ và tích hợp, áp dụng chữ ký số.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành và đưa vào triển khai 119 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 72 dịch vụ công mức độ 3; 28 DVC mức độ 4 - vượt mức kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao là 83 thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đang tích cực tổ chức triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia về Đất đai và cơ sở dữ liệu về quan trắc tài nguyên và môi trường.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Lê Phú Hà báo cáo dự thảo về Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP nhằm xây dựng, phát triển, hoàn thiện Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; xác lập môi trường thông tin, dữ liệu điện tử; tạo bứt phá về phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng ngành tài nguyên và môi trường số vào năm 2025, tạo ra các giá trị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể đạt được cho các giai đoạn 2019 - 2020 và giai đoạn 2021 – 2025. Các nhiệm vụ, giải pháp sẽ tập trung vào xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật; xây dựng, hoàn thiện nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, hướng tới Bộ Tài nguyên và Môi trường số, ngành tài nguyên và môi trường số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; tăng cường công tác khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.

Tại cuộc họp Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cũng trình bày các điểm chính của Trục liên thông văn bản quốc gia và các nội dung của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện và dự kiến triển khai trong thời gian tới khi tích hợp vào Trục liên thông này.

Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến góp ý của đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ về các chỉ tiêu chủ yếu, các giải pháp thực hiện và các vướng mắc khó khăn của các đơn vị khi tổ chức triển khai Kế hoạch cũng như Trục liên thông văn bản quốc gia; Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao sự quyết tâm, cố gắng của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, chỉ trong một thời gian ngắn đã kịp thời tham mưu giúp Bộ xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP sau khi Chính phủ ban hành.

Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ quan tâm và tập trung chỉ đạo để triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, đẩy mạnh việc triển khai chữ ký số trong xử lý văn bản. Bộ sẽ công khai số liệu văn bản được xử lý trên môi trường mạng, số liệu văn bản được ký số của từng đơn vị và từng cấp trưởng, cấp phó của đơn vị tại các cuộc họp giao ban Quý của Bộ.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật bảo đảm cơ sở pháp lý phục vụ xây dựng, phát triển vận hành Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường. Khẩn trương tổ chức các lớp tập huấn để việc kết nối Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ vào Trục liên thông văn bản quốc gia có thể liên thông đến từng đơn vị trực thuộc Bộ.

Về các chỉ tiêu của Kế hoạch hành động, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát và góp ý để sớm ban hành Kế hoạch; trên nguyên tắc tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, phấn đấu để Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn nằm trong tốp các Bộ, cơ quan ngang Bộ dẫn đầu về phát triển Chính phủ điện tử.

Nguồn (TTĐT)

 

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm