Hội nghị Tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí 2018

Xem cỡ chữ

Ngày 06/11 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí năm 2018. Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Đình Thường, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo; cùng các lãnh đạo, cán bộ công tác tuyên truyền báo chí, truyền thông các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: "Lãnh đạo và cán bộ đầu mối phụ trách công tác tuyên truyền báo chí, truyền thông cần chủ động nắm bắt các chính sách, quy định mới; các phương pháp nghiệp vụ tác nghiệp; góp phần chủ động tham mưu xử lý các vấn đề thuộc phạm vị quản lý phụ trách một các hiệu quả, kịp thời." 

Hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí cho đối tượng là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền báo chí nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền về ngành. Hội nghị năm nay với nội dung: Phổ biến, giới thiệu chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác tuyên truyền, báo chí; hướng dẫn thực hiện các Quy chế về tuyên truyền, báo chí của Bộ; các nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, báo chí. 

Với nhiệm vụ quản lý nhà nước nhiều lĩnh vực quan trọng, thiết thực của đời sống xã hội cùng với việc nhu cầu tiếp nhận, khai thác thông tin tài nguyên và môi trường của cộng đồng ngày càng lớn. Đặc biệt, các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương luôn được báo chí và cộng đồng xã hội quan tâm ngày càng cao, đòi hỏi cần thống nhất nâng cao nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông cũng như tăng cường các công cụ tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bộ ngành tích cực chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, báo chí, truyền thông. Đặc biệt là Bộ ngành đầu tiên ban hành riêng Quy chế hoạt động truyền thông tại Quyết định số 2344/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2018 nhằm quy định phương pháp lập kế hoạch truyền thông và phương thức tổ chức thực hiện. Ngoài ra, Bộ cũng duy trì hiệu quả các hoạt động truyền thông khác nhau thông qua việc tổ chức các giải báo chí tài nguyên và môi trường; tổ chức Họp báo định kỳ và đột xuất; cung cấp thông tin báo chí; thực tế báo chí tại các địa phương,…

Cũng tại hội nghị, các giảng viên, báo cáo viên đến từ các cơ quan đầu ngành về báo chí, tuyên truyền như: Ban tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam giới thiệu cập nhật phong phú những kiến thức thiết thực nhất về hoạt động tuyên truyền báo chí hiện nay như: (1) Một số vấn đề về báo chí ở nước ta hiện nay; (2) Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cảu các cơ quan hành chính nhà nước; (3) Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, báo chí truyền thông của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định: “Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xác định công tác tuyên truyền báo chí là công cụ truyền thông hữu hiệu để tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường” đồng thời Thứ trưởng đề nghị ngay sau Hội nghị, các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục nâng cao các hoạt động nghiệp vụ tuyên truyền, báo chí như tạo điều kiện thuận lợi nhất để báo chí hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tăng cường tiếp xúc báo chí, chủ động họp báo, giao lưu báo chí, ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền. Tuyên truyền, truyền thông phải có kế hoạch và phương pháp tổ chức thực hiện phù hợp; tích cực, chủ động phối hợp để xử lý các vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền cảm ơn các giảng viên đã cung cấp những thông tin bổ ích và thiết thực nhất về hoạt động tuyên truyền báo chí hiện nay. Đồng thời mong muốn các đồng chí tham dự tập huấn có thể áp dụng ngay những kiến thức, kỹ năng được học vào thực hiện nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền của cơ quan, đơn vị; góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, tích cực vào công tác truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm