Thông báo: Về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Xem cỡ chữ

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục như sau:

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

HỌ VÀ TÊN: LÊ PHÚ HÀ

CHỨC VỤ: CỤC TRƯỞNG 

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0989080937

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ: lpha@monre.gov.vn

Trên đây là thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Kính thông báo các cơ quan, đơn vị được biết./.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm