Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2018 tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2018 của, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường do Phó Cục trưởng Nguyễn Bảo Trung làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2018 tại 02 đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (thời gian từ 11 đến 15/6); Cục Viễn thám quốc gia (thời gian từ 18 đến 22/6).

Nội dung kiểm tra: Tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin; Xây dựng các văn bản, quy định, quy chế ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác thực hiện các dự án, nhiệm vụ, đưa vào sử dụng và khai thác các hệ thống CNTT đã được đầu tư; Hoạt động của Trang/Cổng thông tin điện tử; Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu; Công tác bảo đảm an toàn thông tin; Tổ chức nhân lực liên quan đến ứng dụng CNTT. Qua đó, nắm bắt tình hình ứng dụng CNTT của các đơn vị, những kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác này cũng như việc phát huy vai trò quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và đơn vị chuyên trách làm công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường.

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của Bộ và hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Trên cơ sở kết quả kiểm tra Đoàn đã góp ý với các đơn vị khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian qua đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn như trang bị đồng bộ về mặt cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc, các ứng dụng bảo vệ để đảm bảo an toàn về mặt thông tin dữ liệu; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT của ngành; bố trí kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ triển khai các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin nhằm đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính đã được giao; tăng cường tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của ngành trong năm 2018 và những năm tiếp theo và việc thực hiện các văn bản pháp luật về CNTT khi mới được ban hành.

Sau đây là một số hình ảnh của đoàn công tác tại các đơn vị ./.

Nguồn (DINTE)

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm