Làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về công tác ứng dụng CNTT

Xem cỡ chữ

Chiều ngày 11/5/2018 tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức buổi làm việc về Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển.

Tham dự buổi làm việc có Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác, theo đó 2 bên đã thống nhất được những nội dung chính như sau:

Thứ nhất, trong công tác quản lý của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

- Các nội dung: quản lý hạ tầng thiết bị phần cứng; phối hợp duy trì và vận hành mạng LAN tại 83 Nguyễn Chí Thanh và hệ thống máy chủ của Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên môi trường (TNMT) biển và hải đảo tại Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục Công nghệ thông tin) hai bên thống nhất giao cho Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - thuộc Cục CNTT và Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia - thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Tổng cục Biển) là đầu mối phối hợp thực hiện.

- Triển khai hệ thống văn phòng 1 cửa; dịch vụ công trực tuyến; triển khai thực hiện xử lý hồ sơ công việc và chữ ký số về phía Tổng cục Biển giao Văn phòng Tổng cục làm đầu mối thực hiện. Theo đó: 

  1. Đầu mối thực hiện các nội dung liên quan đến triển khai phần mềm Văn phòng một cửa; dịch vụ công trực tuyến do Chánh Văn phòng làm đầu mối, phía Cục Công nghệ thông tin tương ứng do Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện ngành tài nguyên môi trường quốc gia và ông Trần Trung Hùng - Quyền Trưởng phòng Hệ thống thông tin làm đầu mối phối hợp thực hiện;
  2. Về việc triển khai thực hiện xử lý hồ sơ công việc và chữ ký số đây là công việc cần làm thường xuyên, lên tục trong giai đoạn hiện nay. Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Trần Quang Đẩu làm đầu mối cung cấp thông tin cho Cục Công nghệ thông tin tiến hành cập nhật thông tin trên hệ thống.

Thứ hai, về phối hợp trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Hai bên tiếp tục triển khai các dự án, đề án đang cùng thực hiện đồng thời phối hợp triển trai thực hiện các dự án (i) Xây dựng đề án “CSDL liên ngành vùng ĐB sông Cửu Long” dự kiến phê duyệt năm 2018; (ii) Xây dựng Dự án: “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2”.

Cũng trong buổi làm việc ngày, hai bên thống nhất  phối hợp hợp liên tục đồng bộ quyết liệt để khai các công việc nêu trên, góp phần nâng cao hiệu qua rõ rét việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Tông cục và công tác quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

Nguồn (Dinte)

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm