Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ di động phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem cỡ chữ

Nhằm đẩy mạnh tin học hóa quản lý nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ. Việc ứng dụng công nghệ di động nhằm tăng tính linh hoạt và tiện dụng, hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp của Lãnh đạo các cấp, cán bộ công chức các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ di động trong quản lý điều hành tại Bộ Nghiên cứu tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ di động trong công tác quản lý điều hành tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khảo sát, đánh giá các ứng dụng điều hành tác nghiệp đã được xây dựng trên nền tảng web, môi trường mạng Intranet, Internet đưa ra giải pháp kết nối, giải pháp truyền dữ liệu, kết xuất và xử lý dữ liệu đến thiết bị di động thông minh.

Nghiên cứu phát triển ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng hệ điều hành Android , IOS,  Windows Phone.

Nghiên cứu các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin trên ứng dụng di động.

Nghiên cứu giải pháp kết nối với các nhóm phần mềm tiện ích như danh bạ điện tử, lịch công tác, văn bản, hồ sơ công việc, … bằng WebService.

Triển khai thử nghiệm  ứng dụng di đi động trên nền tảng Android (Smartphone App).

Đề xuất giải pháp, khuyến nghị áp dụng phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp trên thiết bị di động trong ngành Tài nguyên và Môi trường.

Kỹ thuật sử dụng

Mặc dù có nhiều phương pháp để phát triển một ứng dụng cho di động nhưng  đều có một điểm chung đó là chạy trên mã gốc của một nền tảng nhất định. Đề tài tập trung nghiên cứu công nghệ Android triển khai xây dựng các phần mềm ứng dụng.

Các bước cần thiết để có một sản phẩm Smartphone App :

  • Nâng cấp các ứng dụng có sẵn để mở cổng giao tiếp, cho phép các ứng dụng này có thể tiếp nhận, xử lý, và phản hồi dịch vụ (Web service)
  • Thực hiện xây dựng các Smartphone App 
  • Kết nối Smartphone App với các ứng dụng, cho phép chia sẻ dữ liệu, quản lý và cập nhật thông tin cho App 
  • Đóng gói, đưa sản phẩm lên hosting và cho phép người dùng có thể download từ Play Store. 

Kết quả nghiên cứu

Giải pháp ứng dụng công nghệ di động trong quản lý điều hành tại BộTài nguyên và Môi trường.

Giải pháp kết nối, giải pháp truyền dữ liệu, kết xuất và xử lý dữ liệu đến thiết bị di động thông minh.

Phát triển ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS,Windows Phone.

Giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin trên ứng dụng di động.

Giải pháp kết nối với các nhóm phần mềm tiện ích như danh bạ, lịch công tác, email,… bằng WebService.

Phần mềm điều hành tác nghiệp trên nền tảng Android.

Nguồn Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm