Microsoft hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng CNTT tại  Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhằm hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, Công ty TNHH Microsoft Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ với Cục Công nghệ thông tin -Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sáng ngày 1 tháng 3 năm 2017 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội, Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường và Microsoft Việt Nam chính thức ký Biên bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT), giới thiệu, đề xuất chuyển giao các công nghệ mới của Microsoft ...

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục Công nghệ thông tin lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2022) ...
Đại hội Chi đoàn Khối cơ quan lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ TN&MT năm 2017
Xây dựng văn bản pháp luật là ưu tiên số 1 của Bộ TN&MT trong năm 2017
Tổng kết ngày Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp 7/11/2016
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Trao đổi trực tuyến